เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำหอม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำหอม

น้ำหอม (Perfume) จัดเป็นสารละลายที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย เป็นสารที่ให้กลิ่นหอม โดยมีแอลกอฮอล์ และน้ำเป็นส่วนประกอบ ศิลปินหลายคนได้กล่าวถึงว่ากลิ่นของน้ำหอมนั้น ก็เหมือนกับการฟังเสียงดนตรีจากวงซิมโฟนีออร์เคสตราในครั้งเดียว บทเพลงจะถูกบรรเลงร่วมกันอย่างลงตัวด้วยเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เช่นเดียวกับการได้กลิ่นน้ำหอม แม้ว่าจะมีความสับสนในครั้งแรกกลิ่นลอยเข้าจมูก แต่โดยรวมแล้วก็เป็นกลิ่นที่น่าหลงใหล

น้ำมันหอมระเหย แอลกอฮอล์ และน้ำ คือส่วนผสมหลักของน้ำหอม โดยในส่วนผสมอย่างแอลกอฮอล์และน้ำกลั่นนั้นถูกนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในการเจือจางน้ำมันหอม เพื่อให้น้ำหอมมีจุดเด่นของกลิ่นที่แตกต่างกันไป ขณะที่น้ำมันหอมทั่วไปนั้น มีทั้งน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดมาจากธรรมชาติ และน้ำมันหอมที่สังเคราะห์ได้จากสารเคมี โดยส่วนใหญ่แล้ว น้ำหอมที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบันจะถูกสังเคราะห์ขึ้นมามากกว่า เนื่องด้วยมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ดี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติอาจทำซ้ำได้ยาก ดังนั้นการสังเคราะห์กลิ่นเลียนแบบกลิ่นหอมจากธรรมชาติด้วยสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องง่ายกว่า จึงเป็นเรื่องง่ายกว่า

ความเข้มข้นของน้ำหอมเราสามารถสังเกตได้จากข้อความ ดังนี้ 3 ระดับ

1. eau de parfum มีส่วนผสมของน้ำมันหอมประมาณ 15-18% กลิ่นติดทนนานได้ 4-5 ชั่วโมง

2. eau de toilette มีส่วนผสมของน้ำมันหอมประมาณ 10% กลิ่นติดทนนานได้ 2-3 ชั่วโมง

3. eau de cologne มีส่วนผสมของน้ำมันหอมประมาณ 2-5% กลิ่นติดทนนานได้ 1-2 ชั่วโมง

น้ำหอมยังสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของโทนกลิ่นได้ดังนี้

1. Floral คือ กลิ่นดอกไม้หอมนานาพรรณ

2. Fruity เป็นกลิ่นของผลไม้

3. Citrus กลิ่นของพืชตระกูลส้ม

4. Green เป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นของทุ่งหญ้าและใบไม้สีเขียว

5. Herbaceous เป็นกลิ่นของสมุนไพรหอมหลากหลายชนิด

6. Woody เป็นกลิ่นอายธรรมชาติและแมกไม้นานาพรรณ

7. Amber เป็นกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นของอำพัน

8. Oriental เป็นกลิ่นของอำพันและเครื่องเทศต่างๆ

9. Animalic เป็นกลิ่นที่มีลักษณะคล้ายกับกลิ่นตัวหรือกลิ่นเนื้อหนังของมนุษย์

10. Musk เป็นกลิ่นของสารตั้งต้นที่ได้จากสัตว์จำพวกชะมด

คนส่วนใหญ่อาจเลือกใช้น้ำหอมในกลิ่นที่ตัวเองชื่นชอบเป็นประจำ ในชีวิตประจำวัน อาจไม่ได้ทราบถึงกระบวนกว่าที่จะได้มาซึ่งของของเหลวใสหอมหวนน่าหลงใหลเหล่านั้น แน่นอนว่า ส่วนผสมและสารเคมีที่ใส่เข้านั้นอาจจะมีความสำคัญและอาจส่งกระทบต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นก่อนจะเลือกใช้น้ำหอมหรือเครื่องหอมต่างๆ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลักด้วย จะได้ไม่ส่งผลกระทบตัวร่างกายและสุขภาพของเราในภายหลัง เลือกที่ผลิตอย่างได้มาตรฐาน เพราะไม่เพียงแต่เราจะฉีดพรมตาร่างกายแล้ว การสูดดมในปริมาณมากๆนั้นอาจส่งผลกับสุขภาพเราในระยะยาวได้

New Arrivals