ค้นหาขนาดที่เหมาะสมกับตัวคุณเพียงแค่เปรียบเทียบกับสินค้าที่คุณต้องการซื้อ!
เพียงแค่ทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมกับระบบจำลองขนาด...
1

เปิดระบบจำลองขนาด

คุณสามารถหาไอคอนระบบจำลองขนาดได้ ในหน้าของสินค้าใต้แถบดูรายละเอียดขนาดสินค้า
2

เพิ่มสินค้าเพื่อเปรียบเทียบขนาด


คุณมี 2 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสินค้าเพื่อเปรียบเทียบ:

ก. เลือกจากการสั่งซื้อครั้งล่าสุดของคุณจ่าซาโลร่า โดยจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
หรือ
ข. จากการวัดขนาดตัวของคุณเอง
3

เปรียบเทียบ

เลือกขนาดเพื่อหาไซส์ที่คุณต้องการ

สีฟ้า: สินค้าที่คณต้องการจะซื้อ
สีเทา: สินค้าที่คุณนำมาเป็นต้นแบบ

Go shopping!เรากำลังติดตั้งระบบจำลองขนาดกับสินค้าทุกชิ้น!
หากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับเราผ่านทาง
ลูกค้าสัมพันธ์ทาง customer@th.zalora.com,
หรือผ่านทาง call center 1639, 8.00 น. - 9.00 น. ในวันทำการ