วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด 8786848# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

ข้อตกลงการใช้รหัสส่วนลด
  • จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 31 กรกฎาคมเท่านั้น
  • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์มากกว่าหรือเท่ากับ 30% (ยกเว้นตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2559) และ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://zlrath.co/1WORDni
  • การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมด
  • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ www.looksi.com กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1639

    พิเศษลูกค้าทรู รับ TruePoint 3 เท่า เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่าน www.looksi.com ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.59 (8 วัน)
  • *สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทสมาชิก ที่มีสถานะ Active และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทรูกำหนด เพื่อรับคะแนนจากการซื้อสินค้าทุกประเภทผ่าน www.looksi.com

วิธีการรับคะแนน TruePoint ในบัญชี Zalora สำหรับสมาชิก
1. เข้าเว็บ www.looksi.com
2. หลังเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ กรุณาเลือกรับคะแนนผ่านทรูการ์ดบนหน้าจอ
3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก "ตกลง"

การรับคะแนนสะสม
- การคำนวณคะแนน TruePoint จะคำนวณจากจำนวนยอดการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณทุกๆ 25 บาท เท่ากับ TruePoint 1 คะแนน หากมีเศษจะไม่นำมาคำนวนเพื่อให้คะแนน TruePoint
- ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.59 ลูกค้าที่ทำการชำระสินค้าผ่าน www.looksi.com รับคะแนน True Point ไปเลย 3 เท่า/ 1 ใบเสร็จ ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ
- ยอดการซื้อสินค้าผ่าน www.looksi.com จะนับจากยอดที่ระบุบนใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 5 ก.ค.59 เพื่อนำไปคำนวณคะแนน TruePoint ให้ภายในที่ 15 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้มอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทสมาชิก ที่มีสถานะ Active และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทรูกำหนด เพื่อรับคะแนนจากการซื้อสินค้าทุกประเภทผ่าน www.looksi.com
- ลูกค้าของบริษัทสมาชิกจะได้รับคะแนน TruePoint จากการซื้อสินค้าผ่าน www.looksi.com ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าของบริษัทสมาชิกได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสม TruePoint ผ่าน www.looksi.com ลูกค้าของบริษัทสมาชิกต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนในบัญชีของลูกค้าของบริษัทสมาชิก ที่ www.looksi.com ก่อนชำระเงินค่าสินค้า วิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่าน www.looksi.com
- คะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- ทรูขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของทรู เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ในกรณีที่ทรูพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าของบริษัทสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ทรูมีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษหรือดำเนินการใดๆ ตามที่ทรูเห็นสมควร
- รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทรูกำหนด บริษัทสมาชิกต้องแจ้งให้ลูกค้าของบริษัทสมาชิกศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ www.trueyou.co.th