เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • 1. สงวนสิทธิสำหรับสมาชิก The 1 Card เท่านั้น
  • 2. สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 60 เมื่อช้อปแฟชั่นออนไลน์ที่ LOOKSI.COM เท่านั้น
  • 3. สงวนสิทธิในการรับคะแนนสะสม The 1 Card ทุกการใช้จ่าย 25 บาทรับคะแนนสะสม The 1 Card 20 คะแนน (จากปกติได้ 1 คะแนน) และกรอกรหัสสมาชิก The 1 Card หลังขั้นตอนการชำระเงิน
  • 4. คะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
  • 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.looksi.com หรือ LOOKSI Call Center โทร. 1639
  • 7. เงื่อนไขอื่นๆขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามบริษัทฯกำหนด