วิธีดาวน์โหลดใบคืนสินค้า


***ในการคืนสินค้าต้องใช้ใบคืนสินค้าทั้งสองประเภท

ใบคืนสินค้า หน้าที่ 1

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า หน้าที่ 1"
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยขนาด A4
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุง


ใบคืนสินค้า หน้าที่ 2

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบคืนสินค้า หน้าที่ 2"
2. ไฟล์ใบคืนสินค้าจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดของท่าน
3.ท่านสามารถสั่งพิมพ์ โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ page set up "lanscape"
4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. เเนบเเผ่นกระดาษไว้ในช่องพลาสติกใสบนถุง