สื่อและการประชาสัมพันธ์


หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องสื่อและการประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อเราที่:

pr.th@looksi.com

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 919/111,919/111 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์
ชั้น 54-55
ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500