เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด www.looksi.com และ www.central.co.th
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดการซื้อสินค้ารวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.looksi.com ครบ 5,000 บาท ภายในวันที่ 1 - 15 ก.พ. 60 รับฟรีคูปองส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท* สำหรับการซื้อในครั้งถัดไป (เฉพาะ 1,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

 • 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 60
 • 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองมูลค่ารวม 1,000 บาท จะต้องทำการกรอกรหัส The 1 Card เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ในขั้นตอนการจ่ายเงินทุกใบเสร็จ
 • 3. คูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาท จะต้องมียอดการซื้อสินค้ารวมผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.looksi.com ครบ 5,000 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องทำการกรอกรหัส The 1 Card เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ในขั้นตอนการจ่ายเงินทุกใบเสร็จ
 • 4. คูปองส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท แบ่งเป็น
 •   -คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.central.co.th
 •   -คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.looksi.com
 • 5. รหัสคูปองส่วนลดจะส่งผ่านอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนและใช้สั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 14 วัน
 • 6. ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ ww.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
 • 7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 8. เซ็นทรัล ออนไลน์ และ ซาโรล่า(ไทยแลนด์) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.looksi.com โทร 1639 หรือ www.central.co.th โทร. 02-730-7777 (8.30-21.00 น.)

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด www.looksi.com

 • 1. คูปองส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาทแบ่งเป็น
 •   - คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.central.co.th
 •   - คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.looksi.com
 • 2. ระยะเวลาการใช้รหัสส่วนลดตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มี.ค. 60
 • 3. ลูกค้าจะได้รับรหัสคูปองส่วนลดเงินสดจากทาง www.central.co.th และ www.looksi.com ผ่านทางอีเมลระหว่างวันที่ 1 - 15 มี.ค. 60
 • 4. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์มากกว่าหรือเท่ากับ 30% และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://zlrath.co/1WORDni
 • 5. ซาโรล่า(ไทยแลนด์) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ ซาโรล่า(ไทยแลนด์) ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด www.central.co.th
รหัสคูปองส่วนลดเงินสด 500 บาทนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป ที่ www.central.co.th และ www.looksi.com เท่านั้น โดย 1 รหัส/1เว็บไซด์ (ที่กำหนด)

 • 1. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
 • 2. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภทนมผงและผ้าอ้อม, สินค้าในหมวด Mobiles Tablets และ Accessories, สินค้าในหมวด Electronics, สินค้าในหมวด Home & Kitchen (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว), สินค้าในหมวด MOM, KIDS & TOYS (อุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์ซักล้าง), สินค้าในหมวด Supermarket, สินค้าในหมวด Rich Man Toy, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า, และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • 3. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดนี้ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
 • 4. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชีสมาชิก
 • 5. รหัสคูปองส่วนลดเงินสดนี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มี.ค. 60 เท่านั้น
 • 6. กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่า 2,500 บาท/ใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลด 500 บาทเต็มจำนวน
 • 7. เซ็นทรัล ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีคูปองเงินสดสูญหาย
 • 8. เซ็นทรัล ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด