เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด www.looksi.com และ www.central.co.th
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดการซื้อสินค้ารวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.looksi.com ครบ 5,000 บาท ภายในวันที่ 1 - 15 ก.พ. 60 รับฟรีคูปองส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท* สำหรับการซื้อในครั้งถัดไป (เฉพาะ 1,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

 • 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 60
 • 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองมูลค่ารวม 1,000 บาท จะต้องทำการกรอกรหัส The 1 Card เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ในขั้นตอนการจ่ายเงินทุกใบเสร็จ
 • 3. คูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาท จะต้องมียอดการซื้อสินค้ารวมผ่านเว็บไซต์ www.central.co.th และ www.looksi.com ครบ 5,000 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องทำการกรอกรหัส The 1 Card เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ในขั้นตอนการจ่ายเงินทุกใบเสร็จ
 • 4. คูปองส่วนลดเงินสดมูลค่ารวม 1,000 บาท แบ่งเป็น
 •   -คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.central.co.th
 •   -คูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,500 บาท/ใบเสร็จ ที่ www.looksi.com
 • 5. รหัสคูปองส่วนลดจะส่งผ่านอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนและใช้สั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใน 14 วัน
 • 6. ส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จที่สรุปก่อนชำระเงินและไม่สามารถนำมานับรวมกันได้โดยยอดส่วนลดจะถูกคำนวณให้และแสดงในเว็บไซต์ ww.central.co.th โดยจะปรากฎยอดส่วนลดและยอดชำระจริงก่อนการชำระเงิน
 • 7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 8. เซ็นทรัล ออนไลน์ และ ซาโรล่า(ไทยแลนด์) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.looksi.com โทร 1639 หรือ www.central.co.th โทร. 02-730-7777 (8.30-21.00 น.)

*เงื่อนไขการรับส่วนลดทันที

 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้อ่านนิตยสาร DON'T Journal รับส่วนลดทันที 8% เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท ลดสูงสุด 2,000 บาท โดยใช้โค้ดส่วนลด ZDONT17 (วันนี้ถึง 15 ก.พ. 60), ผ่านเว็บไซต์ที่ www.looksi.com หรือ Zalora Application
 • 2. ระยะเวลาการใช้รหัสส่วนลดตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.พ. 60
 • 3. รหัสส่วนลดไม่จำกัดจำนวนการใช้และมียอดการใช้งานขั้นต่ำ 2,000 ต่อการสั่งซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดตามเงื่อนไข
 • 4. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์มากกว่าหรือเท่ากับ 30% และ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://zlrath.co/1WORDni
 • 5. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • 6. ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณส่วนลดต่อรายการที่ทำรายการ
 • 7. รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 10. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ www.looksi.com กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1639