dtac-reward
 • 1. ลูกค้า DTAC Reward และ DTAC Reward XTRA รับส่วนลดทันที 18% โดย กดรับสิทธิ์ฟรีที่ *140*861# โทรออก
  และ ลูกค้า DTAC Blue Member รับส่วนลด 20% โดย กดรับสิทธิ์ฟรีที่ *140*862# โทรออก ใช่รหัสส่วนลดได้ที่ www.looksi.com
 • 2. *ส่วนลดพิเศษนี้ไม่จำเป็นต้องมียอดซื้อขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนการใช้
 • 3. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์มากกว่าหรือเท่ากับ 30% และ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://zlrath.co/1WORDni
 • 4. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2559
 • 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 6. การตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันธ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมด
 • 7. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ www.looksi.com กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1639