Select Loyalty Program

ขอบคุณที่ช้อปปิ้งกับเรา!
หมายเลขยืนยันการสั่งซื้อของคุณค่ะ: [ORDERNR]

เราตั้งใจว่าจะส่งมอบสินค้าให้คุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ดังนั้นคุณอาจจะได้รับสินค้าแต่ละชิ้นไม่พร้อมกัน

ถ้าหากคุณเลือกที่จะให้ส่งแบบรวดเร็ว สินค้าทุกชิ้นที่มีรูป จะถูกจัดส่งภายในวันนั้นๆถ้าหากสั่งซื้อก่อนเวลา 12.00 น. และจะส่งในวันถัดไปถ้าสั่งซื้อหลังจาก 12.00 น.

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การยืนยันสินค้า
รายละเอียด
การสั่งซื้อสินค้า
จะถูกส่งไปที่อีเมล์ของคุณ
การติดตามสินค้า
คุณสามารถติดตาม
การขนส่งสินค้าได้จาก
เลขรหัสติดตามการขนส่ง.
รอรับสินค้า
พัสดุของคุณจะถูกจัดส่ง
ถึงคุณภายในวันเวลาทำการ
ที่ระบุไว้ในหน้าสินค้า