ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• ส่วนลด 15% ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ
• กรุณาใส่เลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารซีไอเอ็มบีก่อน จึงใส่รหัสส่วนลด
• จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
• รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 31 กรกฎาคมเท่านั้น
• รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่มีส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์มากกว่าหรือเท่ากับ 30%
• ลดเพิ่ม 15 % สำหรับสินค้าที่มี่ส่วนลดหน้าเว็บไซด์มากกว่าหรือเท่ากับ 30%) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2559
• รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://zlrath.co/1WORDni
• การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับร้านค้าที่เข้ารวมทั้งหมด
• เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ www.looksi.com กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1639
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• สมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรปกติในวันที่ทำรายการ
• เงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการบัตรเครดิต
• เงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเดบิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริการบัตรเดบิต
• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของZalora เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของZaloraกรณีผู้ถือบัตรเดบิต/สมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจจากสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับZalora โทร.1639 และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ www.looksi.com กำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการใช้บัตรนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต สอบถามเพิ่มเติม CIMB Call Center โทร 0 2626 7777