*ยอดขายและคอมมิชชั่นที่ตัดจ่ายไปแล้วรายการแบรนด์สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ มีดังนี้, คอมมิชชั่นจะสามารถเบิกได้ภายใน 40 วัน หลังจากส่งสินค้าแล้ว
**ยอดขั้นต่ำที่สามารถเบิกค่าคอมมิชชั่นได้คือ 750 บาท ต่อครั้ง