อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร? ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีทั้งความยืดหยุ่นและความเสี่ยงโดยเฉพาะในสภาพตลาดที่ความผันผวนสูง ควรประเมินสถานการณ์และความต้องการอย่างรอบคอบเมื่อใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้
สารบัญ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือประเภทของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่คงที่และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาดหรือตามดัชนีอ้างอิงทางการเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสถาบันการเงินสามารถ “ปรับเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยได้” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องในระบบการเงินหรือต้นทุนของทางธนาคาร

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  • อิงตามดัชนีอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวมักจะถูกกำหนดโดยอ้างอิงถึงดัชนีทางการเงิน เช่น LIBOR (London Interbank Offered Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
  • การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๆ 6 เดือนหรือทุกปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา

ลักษณะของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  • ความไม่แน่นอนและความผันผวนเป็นลักษณะเด่นของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เนื่องจากมันสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามสภาพตลาด
  • ผู้กู้และผู้ให้กู้จะต้องรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ข้อดีของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถปรับตัวตามสภาพตลาดได้ดียิ่งขึ้น หมายความว่าหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ผู้กู้ก็จะได้ประโยชน์จากการจ่ายดอกเบี้ยที่น้อยลงตามไปด้วย

การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้กู้ที่มีหนี้สินในระยะยาว อัตราดอกเบี้ยลอยตัวช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงในระยะยาวหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง

การเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้น

ในบางกรณี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจทำให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ให้กู้อาจมองว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าในการให้กู้เงินที่อัตราดอกเบี้ยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ความเหมาะสมสำหรับการลงทุนบางประเภท

สำหรับการลงทุนที่รายได้ปรับตัวได้ตามสภาพตลาด เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่รายได้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด การมีหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจเป็นการปรับสมดุลทางการเงินที่ดี

การเพิ่มความโปร่งใสในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

ด้วยการอ้างอิงถึงดัชนีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เช่น LIBOR หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจึงมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น

ข้อเสียของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  • ความไม่แน่นอน ผู้กู้อาจพบกับภาระการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูง
  • การวางแผนทางการเงินที่ยากลำบาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้การวางแผนทางการเงินระยะยาวเป็นเรื่องยาก

การใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  • การจัดการความเสี่ยง การใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น สัญญาสวอป (Swap) อัตราดอกเบี้ย สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
  • การวิเคราะห์ตลาด การติดตามและวิเคราะห์สภาพตลาดและนโยบายของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยให้ผู้กู้และผู้ให้กู้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ข้อสรุปสำคัญอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การเข้าใจและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้มีความยืดหยุ่น ตลอดจนลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับหนึ่ง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Story you might be interested in

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ความสำคัญและประโยชน์ของวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวัคซีน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

Read More »
อาหารเสริมแคลเซียม ผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนจะเลือกอาหารเสริมแคลเซียม ผู้สูงอายุ

การเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไม่ควรทำอย่างลวกๆ เพราะการได้รับแคลเซียมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

Read More »
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

รวมวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Read More »

โรคนิ่วในสัตว์เลี้ยง – สาเหตุ อาการ และการป้องกัน

การตรวจพบโรคนิ่วในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ระยะแรกช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นการเข้าใจถึงสัญญาณความปกติ รวมถึงรู้วิธีป้องกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของทุกคน

Read More »

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร? ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีทั้งความยืดหยุ่นและความเสี่ยงโดยเฉพาะในสภาพตลาดที่ความผันผวนสูง ควรประเมินสถานการณ์และความต้องการอย่างรอบคอบเมื่อใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้

Read More »

รู้จัก Resilience Skill ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

Resilience หรือทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ ไม่ใช่เพียงแค่การเผชิญหน้ากับความยากลำบาก แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น

Read More »