ตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นขนาดไหนมีข้อดีอะไรบ้างมาดูกัน

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อคอยตรวจเช็คสภาพร่างกายและตรวจหาโรคที่เป็นไปได้เพื่อนำมาป้องกันหรือรักษาให้ได้ตรงเป้าเวลาที่ควร ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นมีข้อดีและความสำคัญดังนี้
ตรวจสุขภาพประจำปี
สารบัญ

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อคอยตรวจเช็คสภาพร่างกายและตรวจหาโรคที่เป็นไปได้เพื่อนำมาป้องกันหรือรักษาให้ได้ตรงเป้าเวลาที่ควร ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นมีข้อดีและความสำคัญดังนี้

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 • อย่ารับประทานอาหารก่อนตรวจ: หากต้องการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา: หากคุณกำลังทานยาประจำ ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรงดยาก่อนการตรวจหรือไม่
 • การเตรียมตัวสำหรับการถ่ายภาพ X-ray: หญิงที่คาดว่าอาจตั้งครรภ์ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • การสวมใส่: ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการถอด เพื่อความสะดวกในการตรวจ
 • การงดสารกระตุ้น: ควรงดสิ่งกระตุ้น เช่น น้ำกาแฟ ชา หรือยาบางชนิดก่อนการตรวจ
 • เก็บประวัติสุขภาพ: พร้อมทั้งยาที่กำลังทาน และปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ เพื่อแจ้งแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันสูง ก่อนวันตรวจ 1-2 วัน เพื่อให้ผลตรวจไขมันในเลือดแม่นยำ
 • ความสะอาด: หากต้องการตรวจสุขภาพช่องปาก ควรงดการแปรงฟันหรือใช้ด้ายเช็ดฟันก่อนการตรวจ 1 ชั่วโมง
 • การงดน้ำเหล้าและบุหรี่: ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • รับประทานน้ำ: หากต้องตรวจการทำงานของไต ควรดื่มน้ำประมาณ 2-3 แก้วก่อนการตรวจ

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

 • การลงทะเบียนและการประเมินประวัติสุขภาพ: ในขั้นตอนนี้ก่อนทำการตรวจสุขภาพประจำปี คนไข้จะต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานและประวัติสุขภาพของตนเอง เพื่อให้แพทย์ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
 • การวัดสัญญาณชีพ: วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิร่างกาย
 • การตรวจน้ำหนักและส่วนสูง: เพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
 • การตรวจวิเคราะห์เลือด: ประกอบด้วยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไตและอื่นๆ
 • การตรวจปัสสาวะ: ตรวจหาเซลล์ผิดปกติ การติดเชื้อในระบบปัสสาวะ และอื่นๆ
 • การตรวจการทำงานของหัวใจ: เช่น Electrocardiogram (EKG หรือ ECG)
 • การถ่ายภาพ X-ray หากจำเป็น: เช่น การตรวจสุขภาพปอด กระดูก หรืออวัยวะภายในอื่นๆ
 • การตรวจสุขภาพตา: เพื่อตรวจหาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายตา
 • การตรวจสุขภาพช่องปาก: เช่น การตรวจฟัน เหงือก และอื่นๆ
 • การตรวจการทำงานของระบบหู: เพื่อตรวจหาปัญหาที่เกี่ยวกับการได้ยิน
 • การตรวจดูสภาพร่างกายโดยรวม: แพทย์จะตรวจเช็คร่างกายและประเมินสภาพร่างกาย
 • การแสดงผลการตรวจ: หลังจากที่การตรวจสุขภาพประจำปีเสร็จสิ้น แพทย์หรือพยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลการตรวจ
 • การปรึกษากับแพทย์: ถ้ามีปัญหาสุขภาพหรือผลการตรวจที่ไม่ปกติ คนไข้ควรปรึกษากับแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษา

 

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

 • คัดกรองโรค: การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยในการคัดกรองโรคที่ยังไม่แสดงอาการ ทำให้สามารถป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงที
 • ป้องกันโรค: ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ
 • ตรวจสอบการทำงานของอวัยวะสำคัญ: โดยทั่วไป การตรวจสุขภาพประจำปีจะประกอบไปด้วยการตรวจฟังก์ชั่นของหัวใจไต ตับ และอวัยวะอื่นๆ ตรวจสอบระดับโลหิต: สำหรับความปกติของการสั่งผ่านออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ในร่างกาย
 • ตรวจสอบสุขภาพของกระดูก: เช่น การวัดความหนาของกระดูก หรือการตรวจหาอาการของโรคกระดูกพรุน
 • การตรวจความสามารถในการเห็นและได้ยิน: สำหรับการตรวจเช็คสภาพการมองเห็นและการได้ยินที่ยังคงดีอยู่หรือไม่
 • การตรวจสอบสุขภาพจิต: การตรวจเช็คสภาวะความเครียด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบัน

 

ข้อสรุปสำคัญ

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เพียงแต่จะช่วยในการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของตนเอง และช่วยเราในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองในอนาคต ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรถูกพิจารณาเป็นประจำ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Story you might be interested in

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ความสำคัญและประโยชน์ของวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ด้านล่างนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวัคซีน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

Read More »
อาหารเสริมแคลเซียม ผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนจะเลือกอาหารเสริมแคลเซียม ผู้สูงอายุ

การเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไม่ควรทำอย่างลวกๆ เพราะการได้รับแคลเซียมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

Read More »
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

รวมวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Read More »

โรคนิ่วในสัตว์เลี้ยง – สาเหตุ อาการ และการป้องกัน

การตรวจพบโรคนิ่วในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ระยะแรกช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นการเข้าใจถึงสัญญาณความปกติ รวมถึงรู้วิธีป้องกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของทุกคน

Read More »

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร? ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีทั้งความยืดหยุ่นและความเสี่ยงโดยเฉพาะในสภาพตลาดที่ความผันผวนสูง ควรประเมินสถานการณ์และความต้องการอย่างรอบคอบเมื่อใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้

Read More »

รู้จัก Resilience Skill ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

Resilience หรือทักษะความยืดหยุ่นทางจิตใจ ไม่ใช่เพียงแค่การเผชิญหน้ากับความยากลำบาก แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น

Read More »